Thẻ: Alan Dyer

  • Cực quang rực rỡ đêm Thứ sáu ngày 13

    Cực quang rực rỡ đêm Thứ sáu ngày 13

    Mặc cho không có vết đen nào trên bề mặt Mặt Trời, cũng như những hoạt động bùng phát trên Mặt Trời đã giảm ở mức thấp rõ rệt. Nhưng những làn điện tích từ các cơn gió Mặt Trời thoảng nhẹ qua Trái Đất, vẫn làm rực sáng một vùng trời rộng lớn ở…