Lịch thiên văn


T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T
T
T
T
T
T
C
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
10 Th1
10/01/2022    
01:00 – 01:45
01 Th2
01/02/2022    
Cả ngày
Trăng non là pha trăng đầu tiên, thường xảy ra vào ngày đầu tháng âm lịch. Lúc này, Mặt Trăng có cùng kinh độ hoàng […]
Events on 10/01/2022
10 Th1
10 Th1 22
#_TOWN
Events on 01/02/2022

Xem nhanh lịch thiên văn: