Lịch thiên văn


T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T
T
T
T
T
T
C
31
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
01 Th2
01/02/2022    
Cả ngày
Trăng non là pha trăng đầu tiên, thường xảy ra vào ngày đầu tháng âm lịch. Lúc này, Mặt Trăng có cùng kinh độ hoàng […]
08 Th2
08/02/2022    
20:50
Trăng thượng huyền Andromeda.
Events on 01/02/2022
Events on 08/02/2022
Events on 11/02/2022
11 Th2

Xem nhanh lịch thiên văn: