sale
  • Gợi ý từ khóa:
  • Đắc Nhân Tâm, Khởi Nghiệp Tinh Gọn, Harry Poter,...
Sách Khởi Nghiệp

Tại sao tôi lại ủng hộ bạn khởi nghiệp? Vì 1 nền kinh tế luôn cần có những người giải quyết những vấn đề ngổn ngang, luôn cần những sản phẩm dịch vụ mới. Cần chuẩn bị gì để khởi nghiệp? Vượt qua rào cản tâm lý để bắt đầu:

Sách Khởi Nghiệp

Sắp xếp theo:

Tại sao tôi lại ủng hộ bạn khởi nghiệp? Vì 1 nền kinh tế luôn cần có những người giải quyết những vấn đề ngổn ngang, luôn cần những sản phẩm dịch vụ mới. Cần chuẩn bị gì để khởi nghiệp? Vượt qua rào cản tâm lý để bắt đầu:

Back to top
Giỏ hàng