Danh mục: Bầu trời trong tuần

  • Bầu trời trong tuần từ 30/10 đến 5/11/2017

    Bầu trời trong tuần từ 30/10 đến 5/11/2017

    Trong tuần lễ thứ 44 của năm, và là tuần thứ nhất của tháng 11 năm 2017, các bạn hãy cùng Ftvh quan sát ngôi sao của quỷ vào đêm Halloween, Sao Kim và Sao Hỏa trên bầu trời sáng sớm, mối thâm thù của chú Bò cạp và chàng Thợ săn, và mưa sao…