Từ điển: Chòm sao

  • Chòm sao Andromeda

    Andromeda hay Tiên Nữ là chòm sao ở thiên cầu bắc, là một trong 48 chòm sao cổ đại được Claudius Ptolemy liệt kê lần đầu từ thế kỷ 2.