Tháng: Tháng Mười 2017

  • Bầu trời đêm huyền diệu ở thị trấn ma quái

    Lang thang ở Thung lũng Chết nổi tiếng của nước Mỹ, nhà làm phim Harun Mehmedinović tìm đến thị trấn khai thác mỏ Bodie, Cerro Gordo và Rhyolite giờ đã bị bỏ hoang, mặc cho thời gian tàn phá những nhà xưởng và máy móc nơi đây.

  • Cực quang rực rỡ đêm Thứ sáu ngày 13

    Cực quang rực rỡ đêm Thứ sáu ngày 13

    Mặc cho không có vết đen nào trên bề mặt Mặt Trời, cũng như những hoạt động bùng phát trên Mặt Trời đã giảm ở mức thấp rõ rệt. Nhưng những làn điện tích từ các cơn gió Mặt Trời thoảng nhẹ qua Trái Đất, vẫn làm rực sáng một vùng trời rộng lớn ở đất nước Canada.